ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014


 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Τομέας Ζωγραφικής - Κεραμικής για παιδιά
Καλλιτεχνικά Νηπιαγωγείου
Ζωγραφική Α', Β', Γ' Δημοτικού
Ζωγραφική Δ', Ε', Στ' Δημοτικού
Ζωγραφική Γυμνασίου
Κεραμική Α', Β', Γ' Δημοτικού
Κεραμική Δ', Ε', Στ' Δημοτικού

Δημιουργικό δίωρο ζωγραφικής σε μαθητές Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού σχολείου
Δημιουργικό δίωρο κεραμικής σε μαθητές Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού σχολείου

Ενήλικες
Ζωγραφική - Α' κύκλος (αρχάριοι)
Ζωγραφική - Α' κύκλος (προχωρημένοι)
Κεραμική
Εργαστήριο Καλλιτεχνικού Κοσμήματος
Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

The Poetry of Memory
Greek artists living in Berlin
21 September 2018 - 31 January 2019 
Kara Mousha Pasha Mosque
Contemporary Art Museum of Crete, Rethymno