Eight artists – One course

Eight artists – One course

Οκτώ καλλιτέχνες - Μία διαδρομή, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Ρέθυμνο

Title:  Eight artists – One course
Pages:  61
Year:  2001, Rethymno
Info:   

Eric Giovon
Creative Varieties
29 June - End of October 2019
Ibrahim Han Mosque - Fortezza